ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH

Biuro rachunkowe Partner BM Sp. Z o.o. Sp.k. to możliwość skorzystania z usługi obejmujących:
 1. pomoc przy zakładaniu firmy,
 2. obsługę finansowo-księgową,
 3. obsługę kadrowo-płacową,
 4. wsparcie przy zatrudnianiu cudzoziemców,
 5. przygotowywanie oraz wysyłanie niezbędnej dokumentacji do ZUS-u,
Nasze biuro rachunkowe wykona za Państwa firmę szereg różnych czynności w tym:
 1. poprowadzi księgi przychodów i rozchodów, kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany czy księgi handlowe,
 2. zajmie się bieżącym księgowaniem,
 3. wykona ocenę i ewentualne korekty dokumentacji,
 4. przygotuje sprawozdania finansowe oraz dokumenty do US,
 5. wykona ocenę sald kont analitycznych,
 6. W ramach współpracy zajmujemy się też:
  1. bieżącym monitoringiem rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
  2. możliwością propozycji kompensat należności i zobowiązań,
  3. sporządzaniem monitów, not, wezwań do zapłaty i innych dokumentów mających na celu wyegzekwowaniem należności,
  4. wykonywaniem a Klienta określonych przelewów,
  5. porządkowaniem zaległości,
  6. przygotowaniem raportów, jakie wymaga od danego podmiotu gospodarczego NBP, GUS, czy inny podmiot administracyjny,
  7. opracowaniem i aktualizacją druków w US, ZUS, KRS, CEIDG itp,
  W ramach dodatkowych usług nasze biuro daje też pełne wsparcie przy zakładaniu firmy. Objawia się to chociażby za sprawą:
  1. sugestii w dopasowaniu optymalnej formy prawnej przyszłego biznesu,
  2. sporządzenie oraz wysłanie dokumentów niezbędnych przy rejestracji wybranej formy działalności biznesowej do stosownych organów państwowych,
  3. wsparcie merytoryczne w czasie wyboru optymalnej opcji opodatkowania działalności gospodarczej

  Biuro rachunkowe Płońsk